Kvalitetssikring:

Selskapet har en perfekt kvalitetssikringssystem. Vi implementerer streng kvalitetskontrollstandarder og har passert sertifisering for ISO9001 kvalitetsstyringssystem. Quality Management-avdeling er utstyrt med mange sett med høy ytelse flytende kromatografi (HPLC) instrumenter, Spektrofotometrene ultrafiolett (UV), flere spectropolarimeters, en gasskromatograf (GC), Smeltepunkt apparater, og andre avanserte testing og eksperimentelt utstyr. Vi gjør en detaljert arbeidsdeling for teknologiforskning og kvalitetssikring og kvalitetskontroll, slik at vi kan utføre effektive og omfattende kvalitetskontroll i produksjonsprosessen. Dette tillater oss å gjøre omfattende gjenkjenning analyse av siste produkter, dermed sikre produkter kvalitet også.