Utvinning Workshop utstyr:

Seks sett med multifunksjonelle utvinning tanker med 6 m³ kapasitet, en multifunksjonell utvinning tank med 3 m³ kapasitet, 6 typer utvinning løsning tanker med 5 m³ kapasitet, en utvinning løsning tank med 3 m³ kapasitet, en dobbel-effekt konsentrator med 2000 kg/t kapasitet, fire sett med single-effekt konsentratorer med 1500 kg/t effektivitet, en alkohol nedbør tank med 3 m³ kapasitet , en vakuum konsentrator 1500 liter kapasitet, to sett med etanol tanker med 5 m³ kapasitet, fire sett av etanol tanker med 10 m³ kapasitet, to sett av opprinnelige etanol tanker med 25 m³ kapasitet og en tilting sandwich pott med 500 liter kapasitet.


Raffinering Workshop utstyr:

Sju sett reaktorer (inkludert en glassert reaktoren), en krystallisering tank med 2000 liter kapasitet, en mobil filtrering tank med 600 liter kapasitet, tre sett med mobile innsamlings tanker med 600 liter kapasitet og en vakuum konsentrator med 1500 liter kapasitet.